Wat zijn chronische gewrichtsklachten

Bij chronische gewrichtsklachten staan pijnklachten meestal op de voorgrond. Tevens kan er sprake zijn van bewegingsbeperkingen, stijfheid, zwelling en roodheid. Er zijn meer dan honderd vormen van chronische gewrichtsklachten, de meest bekende vormen zijn:

  • RA (reumatoide arthritis);
  • Arthrose;
  • Jicht;
  • De ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica);
  • Artritis psoriatica;
  • Weke delen reuma;
  • Jeugdreuma.

Wat kan Revalide voor u betekenen

De chroniciteit van de gewrichtsklachten is (meestal) onomkeerbaar. Dat wil zeggen dat Revalide niet de oorzaak of ‘’schade’’ van gewrichten kan weg nemen. Hoeveel last u heeft van uw gewrichten is afhankelijk diverse factoren. Allereerst uiteraard mate waarin afwijkingen zichtbaar zijn in uw gewrichten. Tevens spelen factoren als algemene conditie, kracht, verdeling van belastingen op een dag/week, hoeveelheid beweging, hoeveelheid rust een belangrijke rol in de hoeveelheid klachten die uw ervaart door uw aandoening. Dit zijn factoren waar u zelf invloed op heeft. Hoe ‘’slimmer’’ uw met de klachten omgaat, hoe meer u de klachten zelf in de hand kunt nemen. Bij Revalide werken wij samen met u om de regie over uw leven weer in eigen handen te krijgen.

man-blauwe-poli

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke hulpverleners u nodig heeft. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om de gewrichtsfuncties te optimaliseren en u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan. De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.