Wat is chronische pijn

Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten lijkt de pijn deze waarschuwingsfunctie te hebben verloren en een eigen leven te zijn gaan leiden. De relatie met de oorspronkelijke pijnprikkel neemt steeds verder af. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn genezen of stabiel aanwezig is. Niet alleen de pijn zelf is een probleem, maar ook de gevolgen die de pijn heeft voor het dagelijks leven. Deze gevolgen kunnen zich op drie gebieden voordoen:

  • Lichamelijk: conditie, houding, manier van bewegen
  • Geestelijk: denken, emoties en gedrag
  • Sociaal-maatschappelijk: werk, vrije tijd, relatie, gezin en wonen

Voorbeelden van chronisch pijn zijn: fibromyalgie; whiplash (WAD); oncologische pijn (pijn na kanker); chronische lage rugklachten (of chronische lumbago) en CRPS (Sudeckse dystrofie of reflexdystrofie).

Wat kan Revalide voor u betekenen

Revalide kan u helpen deze klachten beter te begrijpen en in de hand te nemen. De behandeling is erop gericht niet meer op de pijn te focussen, maar hoe met de pijn om te gaan. Het beter leren luisteren naar uw lijf, waardoor u meer controle zult gaan ervaren over de klachten. Onder leiding van de revalidatiearts en praktische begeleiding door de revalidatieartsondersteuner zullen diverse disciplines u vanuit hun eigen expertise begeleiden hierin. Dit vraag van u een (vaak grote) omslag in lichamelijke, praktische en ook mentale zin.

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst zult u gezien worden door de revalidatieartsondersteuner en de revalidatiearts. Zij zullen samen met u uitgebreid stilstaan bij uw klachten en alle omliggende factoren. De revalidatiearts bepaalt of een revalidatiedagbehandeling de meest geschikte behandeling is voor u. Afhankelijk van de aard, complexiteit, duur en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Indien er een relatief eenvoudige hulpvraag is, kan er gekozen worden voor een relatief kort traject van drie a vier weken. Veelal zal er in overleg met u gekozen worden voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van Revalide is altijd om eindige trajecten aan te bieden en u weer zelfstandig met uw klachten om te leren gaan. De revalidatiedagbehandelingen van Revalide zijn altijd multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er meerdere hulpverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatieartsondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen de maatschappelijk werker, orthopedisch schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker en diëtist ook betrokken worden in uw programma.

oudere-man-met-rood-shirt

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.