Onze aanpak

Revalide gelooft in een interdisciplinaire aanpak, omdat klachten vaak meerdere oorzaken hebben. Verschillende specialisten zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en specialisten van andere disciplines behandelen (onder begeleiding van een revalidatiearts) samen dezelfde patiënt. Die geïntegreerde aanpak maakt het behandeltraject persoonlijk en efficiënt.

Revalide aanpak

Het revalidatietraject

Voordat de behandeling kan beginnen, is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. De eerste afspraak (de pre-intake) vindt plaats bij de revalidatieartsondersteuner (RAO) die uw specifieke situatie in kaart brengt voor de revalidatiearts. Tijdens deze pre-intake tekent u een toestemmingsverklaring en de zogenaamde ‘Akte van Cessie’, zodat u er zeker van bent dat het eventuele deel van de behandeling dat de zorgverzekeraar niet vergoedt niet bij u in rekening wordt gebracht. Voor meer informatie over vergoedingen, [klik hier]. Tijdens het revalidatieconsult (de intake) analyseert de revalidatiearts uw klachten en zoekt hij/zij naar een geschikte oplossing. Zodra de arts over voldoende informatie beschikt, volgt een voorstel voor een revalidatietraject. De behandelfase bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën. Dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn. De duur van de behandelfase is afhankelijk van uw specifieke situatie. Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Wanneer nodig stellen zij in overleg met u het behandelplan bij.