Fibromyalgie

Het fibromyalgiesyndroom is een syndroom met verschillende klachten die tegelijkertijd voorkomen zoals pijn, vermoeidheid, stijfheid, slaapstoornissen en stemmingswisselingen.

In 1990 zijn twee criteria vastgesteld waarmee de diagnose fibromyalgie gesteld kan worden.

  • Er is sprake van gegeneraliseerde chronische pijn. Dat wil zeggen dat in grote delen van het lichaam pijn wordt ervaren en niet slechts op een specifieke plek.
  • 11 van de 18 tenderpoints zijn positief. Tenderpoints zijn plaatsen waar spieren of pezen aan het skelet vastzitten. De 18 belangrijkste aanhechtingen worden onderzocht. Als ten minste 11 van deze 18 tenderpoints pijnklachten geven is er sprake van fibromyalgie.

Andere vaak voorkomende klachten zijn: pijnklachten op de borst, buikklachten en obstipatie, overgangsklachten, hyperventilatie, duizeligheid, tintelingen en prikkelingen van de handen en voeten, problemen met scherp zien, depressiviteit, geheugen- en concentratiestoornissen en het vasthouden van vocht. Er is naast de pijnklachten in het hele lichaam vooral een verhoogde spanning van de nek-, schouder- en rugspieren.

Bij het fibromyalgiesyndroom staat het omgaan met stress centraal. Normaal gesproken is er een evenwicht tussen wat iemand doet en wat iemand aankan. Als je druk geweest bent neem je rust, zodat het lichaam zich kan herstellen. We noemen dit ook wel de balans tussen draaglast en draagkracht. Bij fibromyalgie is deze balans verstoord geraakt. Er is sprake van chronische stress. Hierdoor ontstaan er verstoringen van de hormonen. Deze verstoringen veroorzaken het klachtenpatroon. Daarnaast is het zenuwstelsel extra gevoelig geworden voor pijn; het alarmsysteem staat als het ware te scherp afgesteld.

Wat kan Revalide voor u betekenen

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en u leren om te gaan met uw beperking op een manier die bij u past. Het team probeert samen met u de neerwaartse spiraal te doorbreken. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel. Het revalidatieprogramma wordt aan uw persoonlijke situatie aangepast.

vrouw-50-blauw-shirt

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke hulpverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Indien er een relatief eenvoudige hulpvraag is, kan er gekozen worden voor een kort traject van drie a vier weken. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan. De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.