Revalidatiearts Marinca de Beer:

Revalide is de juiste patiënt op de juiste plek.”

“Als revalidatiearts zie ik dat sommige patiënten tussen wal en schip vallen. Patiënten die eigenlijk door mij gezien zouden moeten worden, maar nooit bij mij terechtkomen. Bijvoorbeeld doordat ze een onvoldoende specifieke pathologie hebben voor doorverwijzing naar een revalidatiecentrum. Of omdat de rit van en naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum te belastend voor ze is. Revalide biedt uitkomst voor die patiëntengroepen, omdat ze met kleinschalige revalidatieklinieken in de woonomgeving van de patiënt laagdrempelige medische specialistische revalidatiezorg leveren. De lijnen zijn kort en er zijn geen wachtlijsten. De interdisciplinaire aanpak zorgt er bovendien voor dat klachten op meerdere fronten worden behandeld onder supervisie van een revalidatiearts. De juiste patiënt op de juiste plek. Dat is de meerwaarde van Revalide.”

Kwaliteit

Revalide is een WTZi-toegelaten instelling voor medisch specialistische zorg. De kwaliteit van onze zorg is gebaseerd op zorgpaden welke vervolgens op de patiënt worden afgestemd. Om het effect van behandelingen te meten en transparant te maken, maakt Revalide gebruik van begin- en eindmetingen en van tevredenheidsmetingen. De effecten van de behandeling rapporteren wij aan onze verwijzers. Een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem stelt Revalide in staat een continue verbetering na te streven. Door interne controles en bijsturing streven wij voortdurend naar revalidatiezorg van de hoogste kwaliteit.

Revalide aanpak