Onze behandelstrategie

Zodra u een patiënt naar Revalide doorverwijst, kan hij direct bij ons terecht. Na een uitgebreide intake met de revalidatieartsondersteuner volgt een afspraak met de revalidatiearts. Deze bepaalt samen met de patiënt het revalidatietraject en de zorgverleners die hierbij nodig zijn. De behandelfase bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën. Dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn. Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken en zo nodig het behandelplan bij te sturen.

Samenwerken

Revalide hecht sterk aan korte lijnen en goede communicatie, zowel binnen Revalide als tussen onze organisatie en u als verwijzer. Revalide koppelt het behandelplan en de voortgang van de behandeling dan ook voortdurend aan u terug omdat wij ervan overtuigd zijn dat we alleen door samen te werken in staat zijn de best mogelijke behandelresultaten te behalen.

Revalide beginnen