Wat is een beroerte (CVA)?

CVA is de medische term voor een beroerte. Het is de afkorting van cerebro vasculair accident: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Er ontstaat beschadiging van hersenweefsel door afsluiting van een bloedvat (herseninfarct, 80%) of door een bloeding (hersenbloeding, 20 %). Ook de Engelse term ‘stroke’ wordt veel gebruikt.

Alles wat we doen, denken en voelen, wordt door onze hersenen bestuurd. Een beroerte kan dus invloed hebben op al deze facetten. De gevolgen kunnen per persoon verschillen en zijn afhankelijk van de plaats en de mate van de hersenbeschadiging. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn (niet kunnen lopen, een arm niet goed kunnen gebruiken) en gevolgen op gebied van het spreken en het denken (geheugen, concentratie). Ook veranderingen in gedrag of emoties kunnen optreden (impulsiviteit, sneller huilen). Daarnaast komt vermoeidheid vaak voor.

Veel gewone dagelijkse activiteiten (sport, school, werk, uitgaan) kunnen hierdoor minder goed gaan. Iemand met een CVA moet veel dingen weer opnieuw leren en moet ook leren omgaan met de veranderde situatie. Dat is een langdurig en intensief proces voor zowel de persoon als zijn omgeving.

Wat kan Revalide voor u betekenen

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en u leren om te gaan met uw beperking op een manier die bij u past. Omdat de gevolgen van hersenletsel heel verschillend kunnen zijn, wordt het revalidatieprogramma aan uw persoonlijke situatie aangepast. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel.

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke zorgverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Indien er een relatief eenvoudige hulpvraag is, kan er gekozen worden voor een kort traject van drie a vier weken. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

oudere-man-met-rood-shirt

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.