Wat is kanker?

Een op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn leven kanker. Kanker is een ingrijpende ziekte, het is een fout bij de celdeling waardoor woekergroei ontstaat, dit zorgt voor een ophoping van foute cellen in het lichaam, een tumor. Door een constante aanmaak en afbraak van de kankercellen komen er giftige stoffen in ons lichaam vrij die er voor zorgen dat er naast specifieke ziektesymptomen ook algemene ziekteverschijnselen ontstaan als vermoeidheid, vermagering en verminderde afweer.

Longkanker wordt ook wel bronchuscarcinoom genoemd. De grootste oorzaak van longkanker is roken. Ook mensen die nooit gerookt hebben of met schadelijke stoffen hebben gewerkt kunnen longkanker krijgen. Bij deze mensen is de oorzaak onbekend. Symptomen van longkanker zijn: een prikkelhoest die langer dan drie weken aan houd, meer slijmvorming bij het hoesten, bloed bij het opgehoeste slijm, pijn op de borst en/of zwelling van gezicht of nek.. Wanneer de diagnose longkanker gesteld is zal de arts de behandelmogelijkheden bespreken. Deze hangen af van het stadium van de kanker en of er spraken is van uitzaaiingen. De meest toegepaste behandeling bij longkanker bestaat uit een operatie, bestralingen en/of behandeling met medicatie .

Wat kan Revalide voor u betekenen

Kanker is een ingrijpende ziekte en het behandeltraject brengt naast herstel vaak lichamelijke klachten met zich mee. De behandeling van kanker is lichamelijk en mentaal uitputtend en het kan lastig zijn uw leven weer op te pakken na de behandeling van kanker. Veel gehoorde klachten zijn, vermoeidheid, verminderde conditie en spierkracht en moeite met het hervatten van werk.

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en de regie van uw leven weer in eigen handen te krijgen. Het team probeert samen met u de de ontstane situatie te doorbreken. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel. Het revalidatieprogramma wordt aan uw persoonlijke situatie aangepast.

oude-man-lacht-groen

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke hulpverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om uw conditie en mogelijkheden te optimaliseren en u zelfstandig en met veerkracht met uw beperkingen om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.