Wat is Multitrauma?

Bij multitrauma heeft een patiënt meerdere letsels opgelopen door een ernstig ongeval. Er kan sprake zijn van een combinatie van botbreuken, letsel aan gewrichten en spieren, orgaanletsel, zenuwstelsel, hersenletsel of amputatie. Afhankelijk van de locatie, de ernst en de mate van genezing van het letsel zijn er vaak complexe beperkingen, die van tijdelijke of blijvende aard kunnen zijn.

Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn zoals pijn, vermoeidheid, problemen met lopen, evenwichtsstoornissen of het niet goed meer kunnen gebruiken van een arm of been. Door het trauma kunnen er ook problemen zijn met concentratie en denken (cognitie), het dagelijkse communiceren (gedrag) en het omgaan met gevoel (emotie). Veel gewone dagelijkse activiteiten (sport, school, werk, uitgaan) kunnen hierdoor minder goed gaan dan voor het ongeval. Iemand na een multitrauma moet veel dingen weer opnieuw leren en moet ook leren omgaan met de veranderde situatie.

Dat is een langdurig en intensief proces voor zowel de persoon als zijn omgeving.

Wat kan Revalide voor u betekenen

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en u leren om te gaan met uw beperking op een manier die bij u past.

Omdat de gevolgen van een multitrauma heel verschillend kunnen zijn, wordt het revalidatieprogramma aan uw persoonlijke situatie aangepast. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel.

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke zorgverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

man-blauwe-poli

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.