Wat is een orgaanoperatie?

Bij een orgaanoperatie kunt u denken aan operaties aan maag, darm, lever, alvleesklier, nier, hart, baarmoeder en eileiders en/of andere (gecompliceerde) operaties aan de ingewanden. Enkele voorbeelden zijn:

  • gastric bypass of maagverkleining,
  • laparoscopische operaties in de buikregio i.v.m. aandoeningen aan baarmoeder, eileiders, darmen, galblaas,
  • cholecystectomie of galblaasverwijdering,
  • appendectomie of blindedarmoperatie met complicaties,
  • het plaatsen van een stoma (tijdelijk of blijvend) vanwege ziektes of ontstekingen aan de dikke darm

Vaak zijn dit soort operaties noodzakelijk vanwege een ziekteproces wat u doormaakt of doorgemaakt heeft. Ziekteprocessen die soms een ernstige inbreuk plegen op uw algehele conditie en uw welbevinden. Dit heeft een negatieve invloed op uw dagelijkse leven en werksituatie, waardoor stress- en spanningsklachten ook om de hoek komen kijken. U wilt graag, maar kunt of durft niet meer datgene wat u normaal doet.

Hoe moet u nu verder zowel privé als op uw werk?

Wat kan Revalide voor u betekenen

Als er sprake is van een dergelijke complexe zorgvraag naar aanleiding van een operatie aan uw organen, dan kunt u bij Revalide terecht. Tijdens de revalidatie zal er aandacht zijn voor de voor uw beperkende factoren, zoals verminderde belastbaarheid, bewegingsbeperkingen en conditieverlies.

Ook problemen in het gezin en/of werk en arbeid gerelateerde problemen komen ter sprake. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel.

vrouw-50-blauw-shirt

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke zorgverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.