Tarieven:

De prijzen voor revalidatiebehandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Revalide zelf heeft daar geen invloed op. De prijzen die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnose behandelcombinaties (dbc’s). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatiebehandeling vindt u via deze link [klik hier].

Revalide vergoed

Vergoeding:

De revalidatiezorg van Revalide wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De vergoeding valt onder de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type zorgverzekering: de restitutie- of naturapolis. Restitutieverzekerden hebben altijd recht op volledige vergoeding van de kosten van een revalidatietraject. Voor verzekerden met een naturapolis kan in de polis zijn geregeld dat de kosten niet volledig worden vergoed. In dat geval kost het Revalide revalidatietraject u maximaal het eigen risico, want Revalide brengt het deel van de kosten dat niet wordt vergoed, niet bij u in rekening. Revalide regelt de afhandeling van de kosten namelijk regelrecht met de zorgverzekeraar. Patiënten tekenen hiervoor een Akte van Cessie waarmee zij hun aanspraak op de verzekeraar overdragen aan Revalide en Revalide in staat stellen de kosten bij de zorgverzekeraar in rekening te brengen. Indien u vragen heeft over de vergoedingen, kunt u telefonisch bij ons terecht. Of stel ze tijdens de eerste afspraak.