Whiplash Associated Disorder

Whiplash Associated Disorder (WAD) is een diagnose die in de volksmond Whiplash wordt genoemd. In veel gevallen is de oorzaak van WAD een kop staart botsing. Ook andere ongelukken kunnen de oorzaak zijn zoals bijvoorbeeld vallen met de fiets, vallen op het ijs of een ongeluk in huis. Bij het ongeluk wordt de nek opgerekt.. In de meeste gevallen zijn er geen beschadigingen aan te tonen met het huidige medische onderzoek. Desondanks kunnen er klachten zijn.

Na het ongeluk hebben veel mensen last van hoofdpijn, vermoeidheid en een stijve nek. Ook zijn veel mensen emotioneel over wat er is gebeurd en zijn angstig om weer aan het verkeer deel te nemen.

Bij de meeste mensen treedt binnen enkele weken spontaan herstel op en verminderen de klachten zodanig dat zij weer het leven van voorheen kunnen oppakken. Herstellen van deze klachten kan langer dan een jaar na het ongeluk doorgaan

Een klein deel van de mensen heeft klachten die langer aanhouden. Vaak is het een combinatie van 1 of meer van de volgende klachten: hoofdpijn, last van de nek/ schouders, vermoeidheid, overgevoeligheid van de zintuigen (geluid, licht, wazig zien), ontregeling zoals zweten, misselijkheid, duizeligheid, concentratie en geheugenproblemen en problemen met de emotionele verwerking van het ongeluk zoals angst en somberheid.

Wat kan Revalide voor u betekenen

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en u leren om te gaan met uw beperking op een manier die bij u past.

Het team probeert samen met u de neerwaartse spiraal te doorbreken. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel. Het revalidatieprogramma wordt aan uw persoonlijke situatie aangepast.

meisje-normaal-roze-shirtje

Hoe ziet mijn revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke hulpverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Indien er een relatief eenvoudige hulpvraag is, kan er gekozen worden voor een kort traject van drie a vier weken. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons, of met één van onze vestigingen.