Fibromyalgie

Het fibromyalgiesyndroom is een syndroom met verschillende klachten die tegelijkertijd voorkomen zoals pijn, vermoeidheid, stijfheid, slaapstoornissen en stemmingswisselingen. In 1990 zijn twee criteria vastgesteld waarmee de diagnose fibromyalgie gesteld kan worden.

Lees meer..

Chronische pijn

Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten lijkt de pijn deze waarschuwingsfunctie te hebben verloren en een eigen leven te zijn gaan leiden. De relatie met de oorspronkelijke pijnprikkel neemt steeds verder af.

Lees meer..

SOLK

We spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij lichamelijke klachten die langer dan zes weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische (lichamelijke) aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.

Lees meer..

Revalide vergoed