Revalidatie na longkanker

Longkanker wordt ook wel bronchuscarcinoom genoemd. De grootste oorzaak van longkanker is roken. Ook mensen die nooit gerookt hebben of met schadelijke stoffen hebben gewerkt kunnen longkanker krijgen. Wanneer de diagnose longkanker gesteld is zal de arts de behandelmogelijkheden bespreken.

Lees meer..

Revalidatie na darmkanker

Darmkanker wordt ook wel coloncarcinoom of rectumcarcinoom genoemd. Darmkanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het precieze ontstaan van darmkanker is onduidelijk. Darmkanker komt steeds vaker voor en het vermoeden bestaat dat veroudering, maar ook slechte eetgewoonte hebben invloed.

Lees meer..

Revalidatie na prostaatkanker

Prostaatkanker wordt ook wel prostaatcarcinoom genoemd. De prostaat is een orgaan welke achter de urinebuis ligt bij een man. Prostaatkanker komt alleen bij mannen voor. Vermoedelijk speelt een veranderde hormoonhuishouding een rol bij het ontstaan van prostaatkanker.

Lees meer..

Revalidatie na borstkanker

Borstkanker wordt ook wel mamacarcinoom genoemd. Borstkanker komt voornamelijk bij vrouwen voor. Erfelijkheid, hoge leeftijd, kinderloosheid en slechte leefgewoonten zijn risicofactoren voor borstkanker. Symptomen bij borstkanker zijn: een voelbare massa in de borst, pijn of een massa in de oksel.

Lees meer..

Revalide kennismaken