Multitrauma

Bij multitrauma heeft een patiënt meerdere letsels opgelopen door een ernstig ongeval. Er kan sprake zijn van een combinatie van botbreuken, letsel aan gewrichten en spieren, orgaanletsel, zenuwstelsel, hersenletsel of amputatie. Afhankelijk van de locatie, de ernst en de mate van genezing van het letsel zijn er vaak complexe beperkingen, die van tijdelijke of blijvende aard kunnen zijn. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn zoals pijn, vermoeidheid, problemen met lopen of evenwichtsstoornissen.

Lees meer..

PCS of herschudding

PCS is een diagnose die bekend staat als “langdurige klachten na hersenschudding”. De oorzaak is meestal een val of een botsing tegen het hoofd. Tijdens het ongeval wordt het brein in de schedel heem en weer geschud (commotio cerebri), wat klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid tot gevolg kan hebben. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na ongeveer 6 weken bij voldoende rust. Als klachten langer aanhouden dan spreekt men van een Post Commotioneel Syndroom.

Lees meer..

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit is een beschadiging van hersenweefsel die iemand tijdens zijn leven oploopt. Enkele oorzaken zijn een beroerte (CVA), een hersentumor, een ziekte als hersenvliesontsteking, hersenletsel na reanimatie of een hersenkneuzing na een ongeval. Alles wat we doen, denken en voelen, wordt door onze hersenen bestuurd. Een hersenletsel kan dus invloed hebben op al deze facetten. De gevolgen kunnen per persoon verschillen en zijn afhankelijk van de plaats en de mate van de hersenbeschadiging.

Lees meer..

Revalide kennismaken